Üyelerimizin ve diğer kamu görevlilerinin haklarının; İnsan Hakları,Temel Hak ve Özgürlükler ile Evrensel Hukuk İlkeleri çerçevesinde üst seviyede korunduğu, uluslararası çalışma şartlarının dikkate alındığı ortamlarda görev yapmalarını sağlamak ana hedefimizdir.Demokratik ve katılımcı bir anlayışla sendikamızın, hizmet kolumuzda görev yaptığımız kurum çalışanlarının ve kamu görevlilerinin sosyal ve özlük hakları ile hizmet kolumuzdaki kurumların verimliliğini daha ileri seviyeye taşıyarak büyümeden pay almak, üyelerimizin sosyal ve özlük haklarını geliştirmenin azim ve kararlığındayız.