Kategori: Vizyonumuz

Vizyon

Üyelerimizin ve diğer kamu görevlilerinin haklarının; İnsan Hakları,Temel Hak ve Özgürlükler ile Evrensel Hukuk İlkeleri çerçevesinde üst seviyede korunduğu, uluslararası çalışma şartlarının dikkate alındığı ortamlarda görev yapmalarını sağlamak ana hedefimizdir.Demokratik ve katılımcı bir anlayışla sendikamızın, hizmet kolumuzda görev yaptığımız…