Tüzük

BAĞIMSIZ TARIM ORMAN VE ÇEVRE SENDİKASI (BATOÇ-SEN) TÜZÜĞÜ Madde 1 – Sendikanın Adı, Merkezi ve Adresi : Sendikanın adı: Bağımsız Tarım Orman ve Çevre Sendikası’dır. Kısa Adı: BATOÇ-SEN’dir. Sendikanın Merkezi:…

İrtibat

Batoç Sen Büro Tel :     +90 (312) 425 71 09 Bask Büro Tel         :     +90 (312) 417 33 61 – 62 Bask Büro Fax       :     +90 (312) 417 33 63                             E-posta…

Vizyon

Üyelerimizin ve diğer kamu görevlilerinin haklarının; İnsan Hakları,Temel Hak ve Özgürlükler ile Evrensel Hukuk İlkeleri çerçevesinde üst seviyede korunduğu, uluslararası çalışma şartlarının dikkate alındığı ortamlarda görev yapmalarını sağlamak ana hedefimizdir.Demokratik ve katılımcı bir anlayışla sendikamızın, hizmet kolumuzda görev yaptığımız…

Misyon

Ülkemizin Tarım,Orman ve Çevrecilik Hizmet kolunda mal ve hizmet üreten kamu kurum ve kuruluşlarındaki paydaşlar tarafından güvenilen, değişime açık, fikri ve vicdanı hür kişilerin buluştuğu tam bağımsız yol gösterici bir sendika olmak hedefimizdir. Amacımız; Cumhuriyetimizin değerlerine bağlı kalarak, gücünü üyelerden…